Wpisz znak wywoławczy, następnie kliknij Sprawdź
Czy wpłaciłeś dowolną kwotę do wirtualnej puszki WOŚP - ZHP Wrocław Wschód

Odpowiedź nie ma wpływu na otrzymanie dyplomu.

Jeszcze możesz wpłacić: https://eskarbonka.wosp.org.pl/sulomyliwa